Detalii legate de procedura in caz de dauna

Ce ai de facut in caz ca ai facut un accident?

Ce faceti in caz de accident? Despagubiri RCA


In cazul unui accident fara vatamari corporale si/sau deces, in care au fost implicate doar doua vehicule, exista doua posibilitati de gestionare a evenimentului:
 • completarea de catre persoanele implicate in accident a formularului de constatare amiabila sau
 • prezentarea la sectia de politie pe raza careia s-a produs accidentul minor in termen de maxim 24 de ore de la producerea accidentului.

Daca ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul asigurat, trebuie sa va adresati asiguratorului care a emis contractul de asigurare pentru vehiculul care a produs dauna, sau propriului asigurator RCA in cazul in care ati optat pentru decontarea directa. Asiguratul care a produs o dauna, trebuie sasi instiinteze asiguratorul propriu si sa urmeze indicatiile acestuia.

Pentru deschiderea dosarului de dauna va puteti adresa oricarei unitati teritoriale a asiguratorului respectiv, indiferent de unitatea care a emis contractul. Asiguratorii RCA au obligatia de a publica pe site si de a actualiza periodic toate datele necesare care sa permita persoanelor pagubite accesul direct la informatiile privind procedura de avizare si constatare a daunelor, precum si documentele necesare pentru deschiderea dosarului de dauna.

Daca ati suferit un accident provocat de catre un vehicul neasigurat sau in cazul unui accident soldat cu vatamari corporale si/sau deces produs de un vehicul neidentificat, BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania) sau asiguratorul la care aveti incheiata o asigurare facultativa va suporta prejudiciile, urmand sa recupereze sumele platite drept despagubire de la persoana vinovata de producerea accidentului.

Legislatia prevede cazul daunei totale economice, care reprezinta situatia in care un vehicul sau un bun avariat are o valoare de reparatie care depaseste valoarea de piata a acestuia. Aceasta evaluare este realizata de asigurator pentru a stabili valoarea dinaintea accidentului, cu ajutorul unui sistem de evaluare specializat sau a documentelor emise in conditiile legii. in aceasta situatie nefericita, puteti opta fie pentru reparare pana la nivelul valorii de piata stabilita de evaluare, fie pentru despagubirea ca dauna totala, adica sa primiti contravaloarea diferentei dintre valoarea de piata a vehiculului si valoarea epavei.

Valoarea epavei se determina in urma evaluarii prin licitatie utilizand sisteme de evaluare specializate; in cazul in care nu se poate obtine o valoare a epavei prin licitatie, aceasta se poate determina si prin expertiza tehnica, cu acceptul persoanei pagubite. De asemenea, valoarea epavei poate fi cea mentionata in documentele fiscale justificative eliberate de o entitate specializata in dezmembrarea si reciclarea vehiculelor care a cumparat integral respectiva epava.

Accidente soldate cu victime


In cazul nefericit al vatamarilor integritatii corporale sau a sanatatii ori decesului, despagubirile se acorda atat pentru persoanele aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, cat si pentru cele aflate in interiorul acestuia, cu exceptia conducatorului auto vinovat.

Constatarea vatamarii integritatii corporale sau a sanatatii ori a decesului rezultate in urma unui accident de vehicule se realizeaza pe baza documentelor justificative emise de institutiile sanitare cu caracter public de medicina legala. Stabilirea despagubirilor in acest caz se poate realiza atat pe cale amiabila, cat si pe cale judecatoreasca. Pe cale amiabila, stabilirea despagubirii are in vedere un punctaj comunicat de Institutul National de Medicina Legala Mina Minovici Bucuresti, in baza normelor comune ale ASF si Ministerului Sanatatii, valoarea unui punct traumatic fiind egala cu dublul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la data producerii evenimentului. Evaluarea despagubirii are in vedere un nivel mediu prezumat al suferintei indurate de persoanele prejudiciate. Despagubirile se pot ajusta in functie de particularitatile fiecarui caz in parte.

In ceea ce priveste stabilirea despagubirii pe cale judecatoreasca, aceasta se realizeaza pe baza documentelor medicale, medico-legale, psihologice si statistice.

Dupa accident, cine si cum va ajuta cu despagubirea?


Daca ati fost pagubit in urma unui accident produs de un vehicul, trebuie sa va adresati asiguratorului la care vehiculul care a produs dauna este asigurat, cu procesul-verbal de constatare si/sau autorizatia de reparatie eliberate de politie sau, dupa caz, cu formularul Constatare amiabila de accident.

In cazul in care detineti un vehicul inmatriculat in Romania, sunteti pagubit in urma unui accident provocat pe teritoriul Romaniei de un vehicul inmatriculat in alta tara si doriti sa intrati in posesia despagubirilor cuvenite, trebuie sa stiti ca entitatea careia trebuie sa va adresati este corespondentul (asiguratorului strain) sau Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania (BAAR). Datele de contact sunt disponibile pe pagina de internet www.baar.ro sau pe www.asfromania.ro.

In situatia in care vinovatul pentru producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului sau in care nu poate fi identificat vinovatul pentru producerea daunei (numai pentru vatamari corporale sau decese), dupa un accident trebuie sa va adresati BAAR, in calitatea sa de birou gestionar.

O alta optiune pe care o aveti la dispozitie este sa accesati serviciile propriului asigurator RCA daca ati achizitionat acest serviciu suplimentar (este un serviciu optional) odata cu contractul RCA. in aceasta situatie, daca accidentul s-a produs pe teritoriul Romaniei, implicand vehicule inmatriculate/inregistrate in Romania ce au o asigurare RCA valabila, asiguratorul dumneavoastra poate sa va asigure despagubirea, urmand a realiza ulterior decontarea directa cu asiguratorul RCA al vehiculului vinovat de accident.

Este de retinut insa ca acest mecanism de decontare directa se refera doar la prejudiciile vehiculelor, nu si cele produse bunurilor sau persoanelor.

Cum se foloseste constatarea amiabila?


Formularul Constatare amiabila de accident se poate folosi in cazul accidentelor de vehicule produse pe teritoriul Romaniei, in urma carora au rezultat numai pagube materiale si in care au fost implicate doar doua vehicule. Formularul poate fi utilizat indiferent de locul producerii accidentului: pe drumuri publice, pe drumuri care nu sunt deschise circulatiei publice, in incinte si in orice alte locuri.

Ambii conducatori auto implicati in accident trebuie sa accepte solutionarea prin completarea si semnarea formularului Constatare amiabila de accident. Astfel, daca una din parti nu este de acord cu semnarea acestui document, atunci constatarea accidentului va putea fi facuta de catre unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs.

Introducerea formularului Constatare amiabila de accident a avut in vedere reducerea timpului pe care cei implicati in accident il petreceau intre politia rutiera si asigurator, pentru a aduna toate documentele necesare reparatiei vehiculului. Accidentele usoare, in care sunt implicate doar doua parti si care nu au ca urmare vatamari corporale sau deces, pot fi rezolvate amiabil, eliminandu-se astfel si sanctiunea contraventionala aferenta. Formularul Constatare amiabila de accident, completat si semnat de ambii conducatori ai vehiculelor implicate, contine informatii privind cauzele si imprejurarile producerii accidentului. Acesta nu stabileste vinovatia in producerea evenimentului. Totodata, este important de stiut ca folosirea formularului este optionala si nu obligatorie, fiind o alternativa la varianta traditionala (constatarea politiei).

Formularul Constatare amiabila de accident se foloseste astfel:
 • IMPORTANT Conducatorii celor doua vehicule implicate in accident completeaza impreuna un singur formular
 • Fiecare conducator completeaza corect si complet una din sectiunile formularului de constat amiabil (fie cea din dreapta, fie cea din stanga - intitulate Vehicul A si Vehicul B).
 • Obtineti datele tuturor martorilor la accident si notati-le pe formular in partea din dreapta sus, in campul cu numarul 5. Folositi un pix si scrieti cu majuscule, lizibil. Martorii nu trebuie sa fie:
  • persoane transportate,
  • soti sau persoane ce gospodaresc impreuna,
  • afini sau rude de orice grad,
  • prepusi ai aceleiasi persoane fizice sau juridice la care sunt angajati si conducatorii auto,
  • utilizatorii vehiculelor implicate,
  • proprietarii vehiculelor implicate.
 • Rugati-l pe celalalt sofer implicat in accident sa va arate documentele de identificare (carte de identitate, talonul masinii, permisul de conducere si contractul RCA). Puteti evita astfel cazuri in care datele de identificare sunt scrise gresit sau chiar sunt furnizate intentionat alte date (datele altei masini, din alt contract RCA, din alt permis de conducere etc.).
 • Realizati schita accidentului. Formularul include si un spatiu comun pentru realizarea schitei accidentului. Desenati o singura schita de comun acord cu celalalt sofer implicat.
 • Formularul are 2 pagini autocopiative. Fiecare conducator auto isi pastreaza cate o pagina. Copia si originalul au aceeasi valoare juridica.
 • Nu modificati insemnarile din formular dupa completarea si semnarea acestuia.
 • Formularul se depune la societatea de asigurare.

Avizarea si constatarea daunelor


Pentru acoperirea prejudiciilor suferite in urma producerii unor accidente de vehicule inmatriculate in Romania, persoanele prejudiciate se adreseaza in vederea avizarii daunei fie asiguratorului RCA al celui vinovat de producerea accidentului fie propriului asigurator RCA daca a convenit cu acesta existenta clauzei referitoare la decontarea directa.

Avizarea de dauna se realizeaza prin depunerea formularului Constatare amiabila de accident sau a procesului verbal eliberat de politie la compania de asigurari a persoanei considerata vinovata. Acest pas obliga asiguratorul sa deschida dosarul de dauna. Recomandam ca ambele persoane implicate sa se prezinte la asiguratorul partii care se considera vinovata.

La avizarea daunei prin contractul RCA, asiguratorul RCA deschide dosarul de dauna si realizeaza efectuarea constatarii prejudiciilor si evaluarea initiala a daunelor. Daca sunteti partea prejudiciata, veti fi informat in scris de asiguratorul RCA cu privire la documentele care trebuie depuse pentru solutionarea pretentiilor de despagubire.

De regula, actele necesare pentru deschiderea unui dosar de dauna sunt:
 • in cazul accidentelor survenite pe teritoriul Romaniei in care au fost implicate doua vehicule si din care au rezultat numai pagube materiale - Formularul de Constatare amiabila de accident completat corespunzator sau procesul-verbal de constatare a contraventiei si autorizatia de reparatie (eliberate de politie), in original;
 • in cazul accidentelor in care au fost implicate mai mult de doua vehicule – procesul-verbal de constatare a contraventiei si autorizatia de reparatie (eliberate de politie), in original;
 • in cazul accidentelor soldate cu vatamari corporale - documentul tip Anexa 2 (eliberat de politie) si autorizatia de reparatie, in original;
 • permisul de conducere al conducatorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original si in copie;
 • certificatul de inmatriculare al vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original si in copie;
 • cartea de identitate a vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original si in copie, daca este solicitata;
 • documente de identitate ale persoanei prejudiciate;
 • in cazul in care vehiculul pentru care se deschide dosarul de dauna apartine unei persoane juridice (inclusiv societati de leasing) este necesar sa aveti o imputernicire/instiintare din partea proprietarului vehiculului.

Constatarea prejudiciului se finalizeaza cu intocmirea unui proces-verbal de constatare, care se intocmeste de catre specialistul constatare daune si se semneaza de catre acesta si dumneavoastra, in calitate de persoana prejudiciata. Specialistul constatare daune (constatator) este avizat de ASF. Constatatorul va va inmana, la momentul efectuarii constatarii, un exemplar al procesului-verbal de constatare, care cuprinde (pe langa datele referitoare la accident, parti si vehicule implicate) data avizarii, elementele constatate ca avariate in respectivul accident si solutiile tehnice propuse initial. Constatatorul este obligat sa inscrie eventualele obiectii ale partilor cu privire la prejudiciile constatate in procesul-verbal de constatare sau intr-o anexa la acesta. De asemenea, sunteti informat cu privire la lista documentelor necesare pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii.

Asiguratorii RCA acorda despagubiri si in cazul in care persoana prejudiciata a procedat la repararea vehiculului avariat inainte ca asiguratorii sa efectueze constatarea avariilor, daca imprejurarile, cauzele producerii evenimentului asigurat si cuantumul pagubei rezulta din actele aflate la dosar. in acest caz, evaluarea avariilor si intocmirea procesuluiverbal de constatare se face prin coroborarea informatiilor consemnate in constatarea amiabila de accident, in actele incheiate de organele de politie, de unitatile de pompieri sau de celelalte autoritati publice competente, a informatiilor din documentatia privind costul efectiv al reparatiilor efectuate si depuse la dosarul de dauna, precum si a propriilor constatari ale asiguratorului RCA rezultate in urma examinarii reparatiilor executate la vehicul, respectiv din investigatiile privind dinamica accidentului.

Dupa deschiderea dosarului de dauna si efectuarea constatarii avariilor, asiguratorul RCA va elibera persoanei pagubite documentul de introducere in reparatie a vehiculului. Pentru completarea dosarului de dauna si stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului, asiguratorul poate realiza investigatii suplimentare cu privire la accident. Stabilirea dreptului la despagubire se face pe baza documentelor existente in dosarul de dauna - constatare amiabila de accident, acte eliberate de persoanele care au competente sa constate accidentele de vehicule, instiintare, procesulverbal de constatare a pagubelor intocmit de asigurator sau alte mijloace de proba.

Intrarea in reparatie


La unitatea service, trebuie sa prezentati nota de constatare a pagubelor si documentul de introducere in reparatie sau autorizatia de reparatie. Procesul-verbal de constatare poate inlocui documentul de intrare in reparatie daca este conform cerintelor legale. Eliberarea documentului de intrare in reparatie nu reprezinta nota tehnica finala de constatare a daunelor si nici obligatie de plata.

Daca prin demontarea sau reparatia bunului avariat se constata si alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate initial, sau este necesara modificarea solutiei tehnice adoptate initial, asiguratorul RCA are obligatia ca intr-un termen de 3 zile lucratoare de la solicitare sa intocmeasca un proces-verbal suplimentar de constatare.

Dupa efectuarea reparatiilor in conformitate cu solutiile tehnologice stabilite prin nota de constatare a pagubelor, unitatea service emite devizul de reparatie si factura aferenta, in baza carora se va putea solicita despagubirea (prin cererea de despagubire).

ATENTIE: inainte de acordarea despagubirii, asiguratorul poate solicita verificarea reparatiilor efectuate. Asiguratorii pot avea conventii incheiate cu unitati service, caz in care devizul de reparatie si factura aferenta se pot transmite de la service direct catre asigurator, insotite de cererea de despagubire, acest aspect putand reprezenta o facilitate pentru dumneavoastra.

Se recomanda ca persoanele prejudiciate care apeleaza la serviciile de reparatie ale unitatilor service sa tina seama si de recomandarile Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor – www.anpc.ro

Despagubiri pentru reparatii ale vehiculului acordate in temeiul asigurarii RCA


Asiguratorul RCA are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovedite prin orice mijloc de proba.

Despagubirile pot fi stabilite dupa cum urmeaza:
 • inainte de efectuarea reparatiilor, pe baza ofertei facuta de asigurator si acceptata de dumneavoastra, caz in care trebuie sa depuneti la asigurator cererea de despagubire;
 • dupa efectuarea reparatiilor, caz in care trebuie sa depuneti la asigurator cererea de despagubire, insotita de devizul de reparatie si facturi emise de unitati de specialitate

Cererea de despagubire se poate formula de catre persoana prejudiciata sau prin mandatari, inclusiv prin mijloace electronice (e-mail).

In termen de cel mult 30 de zile de la data la care ati transmis cererea de despagubire, asiguratorul RCA este obligat:
 • fie sa raspunda cererii partii solicitante, formuland in scris o oferta de despagubire justificata, transmisa cu confirmare de primire, in cazul in care se dovedeste raspunderea asiguratului in producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA iar prejudiciul a fost cuantificat;
 • fie sa notifice partii prejudiciate in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, in totalitate sau partial, pretentiile de despagubire.

Daca in acest interval de 30 de zile asiguratorul RCA nu a notificat respingerea pretentiilor de despagubire si motivele respingerii, acesta este obligat la plata despagubirii.

La stabilirea ofertei de despagubire se iau in considerare:
 • pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioara producerii evenimentului:
  • piese si materiale noi care pot fi utilizate legal in procesele de reparatie in Romania si statele membre;
  • manopera aferenta reparatiei si cea aferenta operatiilor necesare din punct de vedere tehnic si tehnologic, conform tehnologiei producatorului;
 • pentru evaluarea valorii de vanzare de piata:
  • factori specifici de corectie;
  • existenta unor avarii preexistente;
  • istoricul de exploatare a vehiculului, precum utilizarea in regim de scoala de soferi, taxi, inchiriere si altele.

La stabilirea ofertei de despagubire sunt luate in considerare modificarile structurii de echipare a vehiculului, survenite intre data comercializarii si cea a producerii accidentului.

Dumneavoastra veti primi oferta de despagubire care trebuie sa cuprinda:
 • modul detaliat de calcul al costurilor reparatiei, inclusiv tarifele la care este calculata manopera de reparatie;
 • in cazul daunei totale economice: modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului; modul de calcul al valorii epavei; sursele de referinta ale costurilor avute in vedere.

Despagubirea se plateste de catre asiguratorul RCA in maximum 10 zile de la data acceptarii de catre dumneavoastra a ofertei de despagubire formulata de asiguratorul RCA sau de la data hotararii judecatoresti definitive, respectiv a solutionarii alternative a litigiului.

in cazul in care despagubirea este achitata anticipat efectuarii reparatiilor, puteti solicita reanalizarea cuantumului despagubirii si plata eventualelor costuri suplimentare fundamentate, dovedite cu documente justificative. Asiguratorul RCA raspunde solicitarii dumneavoastra de reanalizare in termen de 10 zile lucratoare, fie efectuand plata diferentei de despagubire, in baza ofertei transmise ulterior reanalizarii si acceptata de pagubit, fie notificand in scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretentiile formulate.

Alte despagubiri acordate in temeiul asigurarii RCA


n situatia in care dumneavoastra, in calitate de persoana pagubita, formulati pretentii de despagubiri pentru hartii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre pretioase, obiecte de arta, alte obiecte din platina, aur sau argint, marci postale, timbre si pentru disparitia sau distrugerea banilor, este important sa stiti ca acestea se stabilesc prin hotarare judecatoreasca.

Daca vehiculul dumneavoastra nu este deplasabil prin forta proprie, puteti solicita despagubiri pe baza documentelor justificative si pentru cheltuielile de transport a persoanelor aflate in vehiculul avariat pana la domiciliul acestora, precum si a marfurilor, in limita unor tarife prevazute de lege.

Prejudiciile ce rezulta din lipsa de folosinta a vehiculului asigurat RCA sunt stabilite pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile de inlocuire temporara a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasa similara ori inferioara, inchiriat de la entitati autorizate sau pe baza documentelor justificative din care rezulta costurile privind transportul zilnic suportate de catre persoana prejudiciata.

Perioada pentru care se calculeaza lipsa de folosinta este fie perioada de indisponibilitate a utilizarii vehiculului avariat incepand cu momentul efectuarii constatarii avariilor si introducerea vehiculului in reparatie, fie cea cuprinsa intre data constatarii avariilor si data inaintarii ofertei de despagubire, in situatia daunei totale economice.

Despagubirile pentru cladiri, constructii sau alte bunuri sunt stabilite pe baza sistemelor de evaluare specializate sau a documentelor din care sa reiasa dovedirea prejudiciului suferit.

Despagubirile pentru vatamarea sau pierderea animalelor aflate in vehiculul avariat sunt stabilite pe baza valorii de pe piata locala a animalului respectiv, la data producerii evenimentului, la care se adauga acoperirea cheltuielilor prilejuite de accident precum cheltuielile cu transportul animalelor ca urmare a vatamarii acestora, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze si/sau alimentatie suplimentara, conform prescriptiilor medicale, probate cu documente justificative si/sau eventuale cheltuieli prilejuite de decesul acestora.

Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD