Asigurarea CASCO online

Caracteristicile produsului de asigurare: Casco online

Doresti sa inchei o asigurare facultativa auto Casco si ai nevoie de lamuriri? Mai jos te lamurim in privinta tuturor aspectelor: riscuri asigurate, riscuri neasigurate, precum si toate celelalte aspecte pe care trebuie sa le stii sa iei o decizie in mod informat.

Denumirea comerciala a produsului este: Asigurarea facultativa a autovehiculelor - CASCO - O asigurare facultativa destinata acoperirii daunelor produse autovehiculului rutier asigurat.

Ce se asigura?

Se asigura:
 1. autovehicule, inclusiv modificarile constructive permanente, inmatriculate in Romania sau in curs de inmatriculare pentru care asiguratul face dovada dreptului de proprietate si care detin numere rosii; termenul “autovehicul” cuprinde si vehiculele tractate (remorci, semiremorci, rulote si altele asemenea);
 2. echipamente suplimentare.
Se acorda despagubiri pentru daune (avariere, distrugere, furt) produse bunurilor asigurate mentionate in Polita, in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
 1. ciocniri, loviri, zgarieri sau izbiri cu orice corpuri mobile/imobile aflate in afara/in interiorul autovehiculului asigurat;
 2. caderi (cadere in apa, in prapastie; caderi de corpuri: ex.copaci);
 3. derapari si rasturnari ale autovehiculului;
 4. incendiu, explozie, trasnet;
 5. fenomene atmosferice si calamitati;
 6. furt, vandalism, actiunea oricarei autoritati pentrus uprimarea actelor devandalism, actiunea animalelor.

Se acorda despagubiri, in cadrul sumei asigurate, pentru cheltuieli in legatura cu transportul autovehiculului, daca acesta nu poate fi deplasat prin forte proprii de la locul producerii evenimentului asigurat pana la atelierul cel mai apropiat/locul de adapostire.

In plus, in schimbul platii unei prime aditionale, asiguratorul extinde acoperirea si acorda despagubiri pentru:

 1. daunelor produse autovehiculului ca utilaj sau instalatie de lucru;
 2. daune produse in exclusivitate jantelor si/sau anvelopelor;
 3. daune produse autovehiculului de marfurile transportate;
 4. daune produse din culpa unitatii prestatoare;
 5. daunelor produse autovehiculului de aspiratia apei in motor;
 6. organizarea serviciilor de Asistenta Rutiera in regim 24 ore din 24 si plata cheltuielilor aferente acestora in cazul in care autovehiculul asigurat este implicat intr-un eveniment asigurat;
 7. cheltuielile ocazionate de inlocuirea certificatului de inmatriculare, placutelor de inmatriculare aferente autovehiculului asigurat prin Polita CASCO;
 8. persoanele din autovehiculul asigurat CASCO pentru riscurile de deces, invaliditate (permanenta sau partiala) si incapacitate temporara de munca;

Suma asigurata mentionata in Polita reprezinta valoarea pentru care se incheie asigurarea si este maximul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii sau aparitiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigura?

Nu se acorda despagubiri pentru daune produse:
 1. de orice consecinte ale razboiului, razboiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terorism;
 2. de influente ale exploziei atomice, radiatiilor sau contaminarii radioactive;
 3. de fapte cu consecinte grave si deosebit de grave potrivit legislatiei penale in vigoare sau produse cu intentie de catre Asigurat;
 4. transportul materialelor si substantelor periculoase fara avize valabile la data producerii evenimentului asigurat, eliberate de autoritatea competenta sau utilizand dispozitive improvizate si/sau neomologate (pentru riscurile de incendiu, explozie);
 5. pagubele s-au produs ca urmare a utilizarii autovehiculului in situatii neconforme cu specificatiile constructorului referitoare la capacitatea maxima de incarcare, remorcare, precum si la capacitatea de trecere.

Exista restrictii de acoperire?

Acoperirea nu valideaza pentru:
 1. autovehicule utilizate pentru participarea la concursuri, intreceri sau antrenamente pentru acestea;
 2. daune produse in perioada de suspendare a politei.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Limitele teritoriale de aplicare ale asigurarii teritoriul tarilor membre ale Uniunii Europene precum si al statelor Albania, Andorra, Bosnia-Hertegovina, FYROM (Macedonia), Elvetia, Islanda, Liechtenstein, Marea Britanie, Muntenegru, Republica Moldova, Monaco, Norvegia, San Marino, Serbia, Turcia si Vatican.

Ce obligatii am?

La inceputul si pe durata derularii contractului de asigurare trebuie sa:
 1. furnizati Asiguratorului informatii complete, reale si detaliate cu privire la conditiile/imprejurarile care influenteaza riscul;
 2. platiti prima de asigurare in cuantumul si la scadentele prevazute in Polita. in cazul in care Asiguratorul a platit despagubiri pentru un contract de asigurare care a fost incheiat cu plata in rate a primei de asigurare, Asiguratul ramane responsabil pentru plata ratelor de prima ulterioare datei platii indemnizatiei, pana la sfarsitul valabilitatii Politei;
 3. ne informati cu privire la orice modificare aparuta in legatura cu adresa declarata sau orice modificari ale imprejurarilor esentiale privind riscul asigurat;
 4. notificati Asiguratorul cu privire la: pierderea/furtul cartii de identitate, certificatului de inmatriculare/inregistrare, autorizatiei de circulatie provizorie (in cazul autovehiculelor autorizate sa circule provizoriu), cheilor/cardurilor si/sau telecomenzilor vehiculului;
 5. intretineti bunurile asigurate in conditii corespunzatoarein conformitate cu dispozitiile legale si/sau recomandarile producatorului, in scopul prevenirii producerii sau aparitiei oricarui eveniment asigurat;
 6. efectueze inspectia tehnica periodica a autovehiculului asigurat la termenele stabilite de lege.
In cazul producerii unui eveniment sa:
 1. ne instiintati imediat si sa luati toate masurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 2. depuneti la Asigurator documentele intocmite de catre toate autoritatile care au cercetat evenimentul;
 3. luati masuri pentru paza, salvarea si prevenirea degradarilor/descompletarilor ulterioare ale autovehicului sau partilor componente avariate;
 4. participati/cooperati, la solicitarea Asiguratorului, la eventualele investigatii si/sau expertize in legatura cu dauna produsa.

Cand si cum platesc?

Prima de asigurare se plateste la emiterea Politei incheiata online sau conform scadentelor mentionate in Polita, daca se ageeaza ca modalitate de plata ”plata in rate”. Prima de asigurare se achita in lei (sau echivalentul in lei daca moneda este diferita), prin plata online sau in numerar.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?

Perioada de valabilitate a contractului de asigurare este cea mentionata in polita. Acoperirea (raspunderea asiguratorului) incepe din prima zi din perioada de asigurare inscrisa in Polita si inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa in Polita.
Raspunderea asiguratorului poate inceta si anterior acestei date, in situatii de genul:
 1. ca urmare a imposibilitatii producerii riscurilor asigurate, disparitiei bunurilor asigurate din alte cauze decat cele acoperite prin contractul de asigurare sau disparitiei interesului asigurat;
 2. prin acordul partilor;
 3. prin epuizarea sumei asigurate;
 4. daca s-a produs o dauna totala, stabilita conform evaluarii Asiguratorului;
 5. prin reziliere;
 6. prin denuntare unilaterala;
 7. prin declararea nulitatii contractului de asigurare.
Inceperea acoperirii este conditionata de plata primei de asigurare integrala sau rata 1 de prima.
Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD