Asigurarea facultativa online pentru locuinte

Caracteristicile produsului de asigurare facultativa a locuintei

Doresti sa inchei o asigurare facultativa a locuintei si ai nevoie de lamuriri? Mai jos te lamurim in privinta tuturor aspectelor: riscuri asigurate, riscuri neasigurate, precum si toate celelalte aspecte pe care trebuie sa le stii sa iei o decizie in mod informat.

Denumirea comerciala a produsului este: Asigurarea facultativă a locuințelor - O asigurare facultativă destinată acoperirii daunelor produse locuințelor, anexelor gospodărești asociate acestora și bunurilor conținute în locuințe.

Ce se asigura?

Se asigura:
 1. Locuința: construcţie având destinaţia de locuit (casă, vilă sau apartament în bloc/vilă), alcătuită din una sau mai multe camere cu destinație de locuință și folosită efectiv în acest scop. In termenul de locuință sunt incluse și dependinţele, dotările, utilitățile şi amenajările interioare legate structural de construcţia cu destinație de locuință, precum și instalațiile fixe aflate la locația asigurată;
 2. Anexele gospodărești asociate locuinței;
 3. Bunuri conținute în locuințe;
 4. Răspunderea civilă faţă de terţi a Asiguratului în legătură cu evenimente asigurate produse bunurilor asigurate.
Se acordă despăgubiri pentru daune (distrugere, pierdere sau depreciere) produse bunurilor asigurate menționate în Poliță, în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, de riscuri precum:
 1. incendiu, trăsnet, explozie, căderi de corpuriaeriene;
 2. riscuri de dezastre naturale (cutremur, inundații, alunecare/ prăbușire de teren);
 3. fenomene atmosferice (furtună, ploaie torențială, grindină, viitură, uragan, tornadă, vijelie, viscol, avalanșă, greutatea stratului de zăpadă);
 4. coliziuni cu vehicule;
 5. căderi de corpuri terestre;
 6. apă de conductă (inclusiv inundație de la vecini) și refulare;
 7. furt prin efracție sau tâlhărie.

Suma asigurată menționată în Poliță reprezintă valoarea pentru care se încheie asigurarea si este maximul răspunderii Asigurătorului în cazul producerii sau apariţiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigura?

Nu pot fi asigurate
 1. locuințe și anexe gospodărești construite înainte de 01.01.1931;
 2. sere/solarii, acoperișuri/copertine din sticlă sau policarbonat, corturi, foișoare, marchize, construcții subterane fără clădiri deasupra (bordeie în pământ, gheţării în pământ), construcţii uşoare (barăci, colibe) inclusiv bunurile conţinute în astfel de clădiri;
 3. instalaţii, linii electrice şi sisteme de supraveghere și de comunicaţii în aer liber, amenajări speciale (piscine, saune, jacuzzi, terenuri de sport, rampe auto, fântâni, rezervoare de apă etc.);
 4. bunuri conținute situate în anexele gospodărești asociate locuinței;
 5. bunuri având caracter de unicat (obiecte rare de artă și antichități), pietre preţioase și semiprețioase, obiecte din platină, aur sau argint, bijuterii, ceasuri, alte obiecte mici şi de valoare deosebită, bani, hârtii de valoare, registre sau titluri, valori, mărcile poştale, colecţii de timbre, acte, documente, ștampile și sigilii, tablouri, sculpturi/statui, gravuri, icoane, colecţii, trofee, cupe, diplome, numismatică sau alte obiecte care au o valoare artistică, ştiinţifică sau istorică, manuscrise, colecţii, tablouri, sculpturi, ţesături sau alte obiecte având o valoare artistică, ştiinţifică, istorică, arhivistică sau o altă valoare social, blănuri naturale, genți/accesorii, plante decorative, instrumente muzicale;
Nu se acordă despăgubiri pentru daune produse:
 1. de orice consecinţe ale războiului, războiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau de terorism, vandalism sau sabotaj;
 2. de influenţe ale exploziei atomice, radiaţiilor sau contaminării radioactive, poluare si/sau contaminare;
 3. cu intenţie sau culpă gravă în producerea evenimentului de către Asigurat/Contractant/Beneficiar;
 4. la locuințe construite după 07.08.1991 pentru care nu există autorizaţie legală de construcţie eliberată de organele în drept, precum și procesul verbal de recepție finală.

Exista restrictii de acoperire?

Acoperirea nu valideaza pentru daune produse:
 1. clădiri utilizate în scop lucrativ, construcțiile în care se desfășoară activități comerciale, productive, industriale sau alt domeniu, altele decât cele necesare locuirii/gospodăriei, precum și clădiri folosite în alt scop decât cel pentru care erau destinate prin proiectare/construire;
 2. clădirilor părăsite/abandonate (inclusiv bunurile conţinute în aceste clădiri), ruinate, clădiri fără uși, ferestre, precum și clădiri nefinalizate, provizorii, care nu au fost date în folosinţă şi bunuri conţinute în acestea.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Asigurarea este valabila la locaţia asigurată menționată în Poliță, pe teritoriul României.

Ce obligatii am?

În cazul în care dvs. nu aveți încheiată în mod valabil o poliţă de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) ca o condiţie preliminară şi obligatorie încheierii poliţei facultative, Asigurătorul nu poate încheia o poliţă facultativă pentru asigurarea bunurilor dvs.
La inceputul și pe durata derularii contractului de asigurare trebuie sa:
 1. furnizați Asigurătorului informaţii complete, reale şi detaliate cu privire la condiţiile/împrejurările care influenţează riscul;
 2. plătiți prima de asigurare în cuantumul şi la scadențele prevăzute în Poliță;
 3. ne informați cu privire la orice modificare apărută în legătură cu adresa declarată sau orice modificări ale împrejurărilor esenţiale privind riscul asigurat;
 4. întreţineţi bunurile asigurate în condiţii corespunzătoareîn conformitate cu dispoziţiile legale şi/sau recomandările producătorului, în scopul prevenirii producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat.
În cazul producerii unui eveniment trebuie sa:
 1. ne înştiinţaţi imediat şi şă luaţi toate măsurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 2. depuneți la Asigurător documentele întocmite de către toate autorităţile care au cercetat evenimentul;
 3. luați măsuri pentru paza, salvarea și prevenirea degradărilor ulterioare ale bunului asigurat afectat de eveniment;
 4. participați/cooperați, la solicitarea Asigurătorului, la eventualele investigaţii şi/sau expertize în legătură cu dauna produsă.

Cand si cum platesc?

Prima de asigurare se platește la emiterea Politei sau conform scadentelor mentionate in Polita, daca se ageeaza ca modalitate de plata ”plata in rate”. Prima de asigurare se achita in lei (sau echivalentul in lei daca moneda este diferita), prin plata online sau in numerar.

Cand incepe și cand inceteaza acoperirea?

Perioada de asigurarea contractului de asigurare este cea menţionată în Poliţă. Acoperirea (răspunderea asigurătorului) începe din prima zi a perioadei de asigurare înscrisă în Poliță și încetează la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate înscrisă în Poliță.
Raspunderea asiguratorului poate inceta și anterior acestei date, in situatii de genul:
 1. ca urmare a imposibilităţii producerii riscurilor asigurate, dispariţiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau dispariţiei interesului asigurat;
 2. prin acordul partilor;
 3. prin epuizarea sumei asigurate;
 4. dacă s-a produs o daună totală, stabilită conform evaluării Asigurătorului;
 5. prin reziliere;
 6. prin denuntare unilaterala;
 7. prin declararea nulitatii contractului de asigurare.
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD