Asigurarea malpraxis online

Caracteristicile produsului de asigurare raspundere civila malpraxis

Doresti sa inchei o asigurare de raspundere civila profesionala si ai nelamuriri? Mai jos te lamurim in privinta tuturor aspectelor: riscuri asigurate, riscuri neasigurate, precum si toate celelalte aspecte pe care trebuie sa le stii sa iei o decizie in mod informat.

Denumirea comerciala a produsului este: Asigurarea de raspundere civila profesionala privind practica medicala - MALPRAXIS - o asigurare facultativa de raspundere civila profesionala pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de catre Asigurat, din culpa,beneficiarilor serviciilor profesionale.Asigurarea poate fi incheiata atat de unitati medicale (policlinici si centre medicale de diagnostic si tratament, unitati medicale cu paturi care asigura si spitalizare, unitati de servicii medicale de urgenta si de transport sanitar, furnizori de servicii de ingrijire la domiciliu, furnizori de servicii medicale, cabinete medicale individuale, laboratoare etc.) in nume propriu, cat si de fiecare personal medical in parte, beneficiar al autorizatiei de libera practica medicala.

Ce se asigura?

Se asigura raspunderea Asiguratului pentru prejudiciile cauzate beneficiarilor (pacientilor) printr-un act de malpraxis (eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical/medico-farmaceutic) comis in activitatea profesionala a Asiguratului, constand in:
 1. vatamari corporale si/sau deces;
 2. daune materiale constand in avarierea sau distrugerea bunurilor apartinand persoanei prejudiciate.
Se acorda despagubiri/indemnizatii pentru prejudiciile pentru care Asiguratul raspunde in baza legii, produse in perioada de valabilitate a contractului de asigurare, cum ar fi:
 1. sumele pe care Asiguratul si/sau personalul calificat angajat se fac legal responsabili ca urmare a unui/unor act/acte de malpraxis dovedite a fi fost comise in timpul desfasurarii activitatii sau exercitarii profesiei si care au drept consecinta vatamari corporale, deces si/sau pagube materiale produse persoanei prejudiciate;
 2. cheltuielile de judecata facute de catre Asigurat stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, cu acordul scris al Asiguratorului, daca a fost obligat la desdaunare;
 3. cheltuielile de judecata facute de reclamant in vederea obligarii Asiguratului la plata despagubirii, daca Asiguratul a fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

In schimbul platii unei prime suplimentare de asigurare, Asiguratorul acopera si sumele cu titlu de daune morale pe care Asiguratul trebuie sa le plateasca persoanei prejudiciate, in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, fara a putea fi depasita sublimita de raspundere pentru daune morale precizata in contractul de asigurare.

Limita de raspundere este mentionata in Polita si reprezinta valoarea pentru care se incheie asigurarea si este maximul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii sau aparitiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.

Ce nu se asigura?

Nu se asigura raspunderea Asiguratului pentru prejudicii in legatura cu:
 1. fapte ale Asiguratului care implica raspunderea civila legala a acestuia fata de terti;
 2. acte medicale prestate de catre Asigurat sub influenta bauturilor alcoolice, drogurilor/narcoticelor sau altor substante ingerate in mod voluntar si incompatibile cu exercitarea actului medical;
 3. orice act ilegal si intentionat infaptuit de catre Asigurat si/sau prepusii lui;
 4. orice evenimente provocate intentionat de pacient (de exemplu, dar nu limitat la: evenimente provocate prin autoranire, incercare de sinucidere sau sinucidere).
Nu se acorda despagubiri pentru prejudicii cauzate:
 1. de orice consecinte ale razboiului, razboiului civil, revoltei, actelor paramilitare sau teroriste ori sabotajului, actelor de vandalism;
 2. de contaminari radioactive, radiatii de orice fel, campuri magnetice si electromagnetice generate de aparatura utilizata in cadrul actului medicalca urmare a unei hotarari judecatoresti, sentinte arbitrale pronuntate, intelegeri amiabile la care s-a ajuns intre parti, in tari in care este in vigoare legislatia S.U.A. sau a Canadei ori in legatura cu orice reprezentanta a Asiguratului situata in S.U.A., Canada sau in orice tara in care este in vigoare legislatia S.U.A. sau a Canadei.

Exista restrictii de acoperire?

 1. Acoperirea nu valideaza pentru evenimente produse in perioada de suspendare a efectelor juridice ale contractului de asigurare.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Asigurarea este valabila pe teritoriul Romaniei.

Ce obligatii am?

La inceputul si pe durata derularii contractului de asigurare trebuie sa:
 1. furnizati Asiguratorului informatii complete, reale si detaliate cu privire la conditiile/imprejurarile care influenteaza riscul;
 2. platiti prima de asigurare in cuantumul si la scadentele prevazute in Polita;
 3. ne informati cu privire la orice modificare aparuta in legatura cu imprejurarile esentiale privind riscul asigurat;
 4. permiteti reprezentantilor Asiguratorului sa verifice, ori de cate ori acestia considera necesar, conditiile legate de riscul de producere a evenimentelor asigurate, precum si masura in care sunt indeplinite recomandarile facute cu ocazia inspectiilor de risc.
In cazul producerii unui eveniment sa:
 1. ne instiintati imediat si sa luati toate masurile rezonabile pentru limitarea daunelor;
 2. depuneti la Asigurator documentele intocmite de catre toate autoritatile care au cercetat evenimentul
 3. participati/cooperati, la solicitarea Asiguratorului,la eventualele investigatii si/sau expertize in legatura cu dauna produsa;
 4. comunicati catre Asigurator pretentiile formulate de cei pagubitisi sa depuna la Asigurator orice acte primite in legatura cu aceste pretentii;
 5. permiteti Asiguratorului sa faca investigatii referitoare la cauza si intinderea prejudiciilor;
 6. anuntati Asiguratorul daca sunteti actionat in judecata, sa va aparati in proces si sa tineti seama si de eventualele recomandari facute de Asigurator.

Cand si cum platesc?

Prima de asigurare se plateste integral la emiterea Politei. Prima de asigurare se achita in lei (sau echivalentul in lei daca moneda este diferita), prin plata online sau in numerar.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?

Perioada de valabilitate a asigurarii este cea mentionata in Polita. Raspunderea asiguratorului incepe din prima zi din perioada de asigurare inscrisa in Polita si inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrisa in Polita.
Raspunderea asiguratorului poate inceta si anterior acestei date, in situatii de genul:
 1. prin acordul partilor;
 2. prin epuizarea limitei de raspundere asigurate;
 3. prin reziliere;
 4. prin denuntare unilaterala;
Inceperea acoperirii este conditionata de plata integrala a primei de asigurare.
Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD