Asigurarea medicala online pentru calatorii in strainatate

Caracteristicile produsului de asigurare medicala online

Doresti sa inchei o asigurare medicala pentru calatorie si ai nevoie de lamuriri? Mai jos te lamurim in privinta tuturor aspectelor: riscuri asigurate, riscuri neasigurate, precum si toate celelalte aspecte pe care trebuie sa le stii sa iei o decizie in mod informat.

Denumirea comerciala a produsului este: Asigurare de asistenta pentru calatorii in strainatate - O asigurare facultativa destinata acoperirii serviciilor de asistenta necesare in cazul aparitiei, in timpul calatoriilor, a unor accidente sau imbolnaviri imprevizibile ale Asiguratului, fara limita de vârsta in cazul calatoriilor efectuate in scop turistic, studii sau in calitate de om de afaceri.

Ce se asigura?

Se acopera:
 1. asistenta medicala de urgenta consecinta a accidentelor sau imbolnavirii (inclusiv cheltuielile de repatriere medicala sau in cazul decesului persoanei asigurate);
 2. pierderea / deteriorarea / furtul bagajelorapartinând Asiguratului şi cheltuielile suplimentare generate de intârzierea lor.
In functie de optiunea Asiguratului, asigurarea poate fi extinsa si pentru:
 1. asistenta medicala impusa de aparitia unei situatii de urgenta generata pandemii, greve, revolte, tulburari civile si acte de terorism;
 2. asistenta medicala de urgenta impusa de acutizarea unei afectiuni preexistente;
 3. raspunderea civila si asistenta juridica pentru calatorii in strainatate;
 4. cheltuieli in legatura cu rambursarea sumelor platite de Asigurat pentru programe turistice, netransmisibile altor persoane;
 5. pierderi financiare ca urmare a aparitieiriscului de anulare a calatoriei generat de evenimente precum: decesul sau imbolnavirea grava (inclusiv al membrilor familiei); citarea ca parte intr-un proces civil, nasterea prematura a unui copil al dumneavoastra, accident rutier survenit cu maxim 48 de ore inainte de plecarea in calatorie;
 6. integritatea corporala a Asiguratului, in cazul survenirii unor accidente;
 7. acoperirea cheltuielilor suplimentare in legatura cu stationarea Asiguratului in strainatate din cauza unui risc acoperit prin polita;
 8. asistenta medicala prin furnizarea de consultatii medicale prin telefon (telemedicina);
 9. acoperirea cheltuielilor in legatura cu intreruperea calatoriei;
 10. acoperirea cheltuielilor suplimentare in legatura cu ratarea plecarii in calatorie/plecarea intârziata.

Suma asigurata mentionata in Polita reprezinta valoarea pentru care se incheie asigurarea si este maximul raspunderii Asiguratorului in cazul producerii sau aparitiei unuia sau mai multor evenimente asigurate.Suma asigurata corespunde pachetului de acoperire agreat de Asigurat si mentionat in Polita.Pentru persoanele cu vârsta mai mare de 65 ani suma asigurata si sublimitele de despagubire se reduc cu 50% la toate riscurile (exceptie acoperirea storno, ratarea plecarii, intreruperea calatoriei, stationarea asiguratului si serviciul de telemedicina).

Ce nu se asigura?

Nu se acopera serviciile in legatura cu evenimente:
 1. datorate consumului de alcool, droguri, consum de medicamente fara prescriptie medicala, automutilare voluntara, sinucidere si tentativa de suicid;
 2. generate de participarea Asiguratului la orice fel de fapta prevazuta cu titlu de infractiune de legislatia tarii in carea survenit evenimentul, fapte intentionate ale Asiguratului care pot antrena imbolnavirea, vatamarea corporala sau decesul acestuia;
 3. produse in timpul calatoriei efectuata contrar oricaror interdictii de calatorie impotriva deplasarilor emise de autoritati competente.
Nu se acorda despagubiri pentru prejudiciile generate de:
 1. razboi, razboi civil, invazii, actiuni ale unui inamic strain, ostilitati (fie ca este declarata sau nu stare de razboi), conflicte armate, lovituri de stat, dictatura militara, , rebeliune, revolutii, conspiratii, insurectii, acte ale persoanelor raufacatoare actionând in numele sau in legatura cu orice organizatie politica, interdictii sau restrictii oficiale, sabotajesi orice situatii de forta majora;
 2. evenimentenucleare, radiatii sau emisii de substante ce contin izotopi radioactivi, explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile/fusionabile, poluare si/sau contaminare de orice felsi din orice cauza.

Exista restrictii de acoperire?

Acoperirea nu valideaza pentru:
 1. in cazul serviciilor de asistenta prestate pentru accidente rezultate in urma desfasurarii unor activitati care nu corespund scopului declarat al calatoriei;
 2. in legatura cu evenimente produse in tara de cetatenie sau resedinta, precum si cele produse in afara teritoriului asigurat.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Limitele teritoriale de aplicare ale asigurarii: teritoriul tarilor in care calatoriti cu exceptia tarii de cetatenie si rezidenta.

Ce obligatii am?

La inceputul si pe durata derularii contractului de asigurare trebuie sa:
 1. furnizati Asiguratorului informatii complete, reale şi detaliate cu privire la conditiile/imprejurarile care influenteaza riscul;
 2. platiti prima de asigurare in cuantumul şi la scadentele prevazute in Polita;
 3. ne informati cu privire la orice modificare aparuta in legatura cu imprejurarile esentiale privind riscul asigurat.
in cazul producerii unui eveniment: sa ne inştiintati imediat la numerele de telefon precizate in contractul de asigurare si sa prezentati toate documentele solicitate de Asigurator in vederea decontarii catre Prestatorul de serviciia platilor pentru serviciile prestate

Cand si cum platesc?

Prima de asigurare se achita integral la emiterea Politei, in lei, prin virament bancar sau in numerar.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?

Perioada de valabilitate a contractului de asigurare este specificata in Polita. Acoperirea incepe din prima zi a perioadei de asigurare inscrisa in Polita si inceteaza la finalul ultimei zile de valabilitate inscrisa in Polita.
Raspunderea asiguratorului poate inceta si anterior acestei date, in situatii de genul:
 1. ca urmare a imposibilitatii producerii riscurilor asigurate, disparitiei bunurilor asigurate din alte cauze decât cele acoperite prin contractul de asigurare sau disparitiei interesului asigurat;
 2. prin acordul partilor;
 3. prin epuizarea sumei asigurate;
 4. prin reziliere;
 5. prin denuntare unilaterala;
 6. prin declararea nulitatii contractului de asigurare.
Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD