Asigurarea Obligatorie a locuintei online

Caracteristicile produsului de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) online

PAD este creata si reglementata de lege, gestionarea acesteia fiind acordata PAID SA, constituita potrivit legilor din Romania, inregistrata in registrul asiguratorilor pastrat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sub numarul RA-065/ 14.10.2009

Denumirea comerciala a produsului este: Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) - O asigurare obligatorie destinata acoperirii locuintei impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, ca fenomene naturale.

Ce se asigura?

Se asigura:
 1. Prin PAD se asigura exclusiv constructiile cu destinatia de locuinta pentru urmatoarele trei riscuri: cutremure de pamant, alunecari de terensi inundatii, ca fenomene naturale.
 2. In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri si pentru:
  1. daunele directe provocate locuintei, consecinta indirecta a producerii riscurilor asigurate, ex. incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren;
  2. pentru pagubele indirecte provocate locuintei, consecinta directa a producerii evenimentului asigurat, daca daunele sunt confirmate de autoritatile competente.
 3. In functie de tipul locuintei suma asigurata e reprezentata de echivalentul in lei al sumei de 20.000 EUR pentru locuintele „Tip A”, respectiv 10.000 EUR pentru cele „Tip B”, calculata la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data incheierii asigurarii.

Ce nu se asigura?

Nu se acorda despagubiri pentru:
 1. Daunele provocate bunurilor de orice fel, altele decat locuinta;
 2. Daunele provocate de inundatii produse in timpul formarii unor lacuri deacumulare sau de schimbarea artificiala a cursurilor de apa;
 3. Daunele provocate de evenimentele asigurate, daca aceste fenomene au fost prilejuite, inlesnite ori agravate de sapaturi sau lucrari edilitare de orice fel, lucrari de prospectiuni, explorari ori exploatari miniere sau petroliere, la suprafata ori in profunzime;
 4. Daunele provocate de tasarea (lasarea) terenului de fundatie;
 5. Daunele provocate de formarea de crapaturi in terenul de fundatie sau in terenul din preajma cladirii, datorita variatiei de volum a terenului, ca urmare a contractiei/dilatarii produse de inghet/dezghet;
 6. Daunele provocate terenului care imprejmuieste locuinta si care nu este asociat notiunii de locuinta si nu face obiectul asigurarii.

Exista restrictii de acoperire?

Acoperirea nu valideaza pentru:
 1. Anexele, dependintele, dotarile si utilitatile nelegate structural de locuinta, anexele ce nu folosesc in mod direct scopului locativ (garaje, magazii, soproane, grajduri, jardiniere, pergole, imprejmuiri, patule, depozite etc.), sau instalatiile si amenajarile speciale (piscine, saune, instalatii solare sau eoliene, rampe auto etc.);
 2. Locuintele situate in zone cu interdictie de construire;
 3. Locuintele incadrate in clasa I de risc seismic.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Obiectul contractului de asigurare il reprezinta constructiile cu destinatia de locuinta situate pe teritoriul Romaniei.

Ce obligatii am?

 1. Sa incheiati cate un PAD pentru fiecare locuinta detinuta in proprietate si, la expirarea valabilitatii acestora, sa le reinnoiti
 2. Sa predati, in cazul instrainarii locuintei, PAD dobanditorului, noul proprietar avand obligatia de a notifica achizitia in 5 zile asiguratorului care aeliberat PAD;
 3. Sa intretineti corespunzator locuinta asigurata, in scopul prevenirii producerii ori aparitiei oricarui eveniment asigurat;
 4. Sa raspundeti in scris la solicitarile PAID cu privire la imprejurarile producerii evenimentului asigurat si sa va conformatirecomandarilor PAID;
 5. Sa instiintati imediat producerea evenimentului asigurat organelor abilitate potrivit legii (unitatile de pompieri, politie, primaria localitatii etc.), cerandintocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului, daunele provocate, precum si precizarea vinovatilorde eventuala marirea pagubei si sa le prezentati PAID;
 6. Sa instiintati imediat in scris PAID ori asiguratorul care a eliberat PAD despre producerea riscului asigurat, precizand seria, numarul si data emiteriipolitei, daunele suferite si marimea probabila a daunei;
 7. Sa faceti dovada dreptului de proprietate sau de administrare asupra locuintei asigurate.

Cand si cum platesc?

Plata primei de asigurare se face integral si anticipat, in numerar sau prin virament in contul nostru. Primele de asigurare reprezinta echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a 20 EUR pentru locuintele de „Tip A”, respectiv 10 EUR pentru locuintele de „Tip B”.

Cand incepe si cand inceteaza acoperirea?

in cazul politelor noi, asigurarea incepe din a cincea zi de la data platii primei si incheierii contractului de asigurare.
in cazul politelor care se reinnoiesc, asigurarea incepe din ziua urmatoare celei in care s-a platit prima si incheiat contractul de asigurare, dar nu mai devreme de ora 00:00 a zilei urmatoare celei in care inceteaza vechiul contract.
Asigurarea inceteaza la ora 24:00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in PAD sau anterior acestei date in momentul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta ori bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. In aceste situatii prima de asigurare nu se restituie.
Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD