Asigurarea RCA ieftin online

Caracteristicile produsului de asigurare: RCA ieftin online

Doresti sa inchei o asigurare obligatorie auto RCA si ai nevoie de lamuriri? Mai jos te lamurim in privinta tuturor aspectelor: riscuri asigurate, riscuri neasigurate, precum si toate celelalte aspecte pe care trebuie sa le stii sa iei o decizie in mod informat.

Denumirea comerciala a produsului este: Asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie - RCA - O asigurare obligatorie de raspundere civila auto, impusa de lege. Contractul de asigurare RCA este reglementat de Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie si de Norma ASF 20/2017 privind asigurarile auto din Romania aveti obligatia sa incheieati asigurarea RCA indiferent daca aveti incheiata sau nu o asigurare facultativa (CASCO) pentru acelasi vehicul.

Ce se asigura?

Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale prevazute in actele normative in vigoare. Exceptie de la incheierea unui Contract RCA fac persoanele fizice sau juridice care utilizeaza exclusiv vehicule in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce deriva din aceste activitati, proprietarii de vehicule sau organizatorii competitiei se pot asigura facultativ.
Prin asigurare se acopera prejudiciile dovedite suferite de terte persoane in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat.RCA. Fara a se depasi limitele de raspundere prevazute in Contractul RCA si in conditiile in care evenimentul asigurat s-a produs in perioada de valabilitate a Contractului RCA, asiguratorul RCA acorda despagubiri in bani pentru:
 1. vatamari corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fara caracter patrimonial;
 2. prejudicii materiale, inclusiv costuri de radiere și inmatriculare, costuri cu taxe de timbru, cheltuieli cu limitarea prejudiciului, cheltuieli aferente diminuarii valorii vehiculului dupa reparatii, dovedite cu acte;
 3. costuri pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea accidentului;
 4. prejudicii reprezentând consecinta lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a vehiculului, pe baza optiunii pagubitului;
 5. cheltuieli legate de transportul vehiculului avariat pâna la unitatea reparatoare aleasa de dumneavoastra de la locul accidentului daca respectivul vehicul nu se mai poate deplasa prin mijloace proprii;
 6. cheltuieli de judecata și/sau aferente solutionarii alternative a litigiului pentru avarierea sau distrugerea bunurilor aflate in afara vehiculului care a produs accidentul, si pentru bunurile aflate in interiorul vehiculului vinovat, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul sau cu utilizatorul vehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau proprietarului, utilizatorului oriconducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului.

Ce nu se asigura?

 1. avariile si pagubele produse propriului vehicul;
 2. vehicule utilizate exclusiv in scopul antrenamentelor, curselor, intrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

Exista restrictii de acoperire?

Nu se acorda despagubiri pentru:
 1. cazurile in care proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului vinovat nu are raspundere civila, daca accidentul a fost produs: intr-un caz de forta majora, din culpa exclusiva a persoanei prejudiciate, din culpa exclusiva a unei terte persoane;
 2. prejudiciile produse bunurilor apartinând conducatorului vehiculului raspunzator de producerea accidentului, precum si cele produse ca urmare a vatamarii corporale sau decesului acestuia, indiferent cine solicita aceste despagubiri avariile si pagubele produse propriului vehicul;
 3. prejudiciile produse bunurilor apartinând persoanelor fizice sau persoanelor juridice, daca au fost provocate de un vehicul asigurat RCA, aflat in proprietatea ori utilizat de aceeasi persoana fizica sau juridica si care este condus de un prepus al aceleiasi persoane juridice ori de o alta persoana pentru care raspunde persoana fizica sau persoana juridica;
 4. prejudiciul bunului avariat, daca acesta si vehiculul asigurat fac parte din patrimoniul comun al sotilor;
 5. prejudiciul bunului avariat, daca acesta este utilizat de proprietarul vehiculului asigurat, care a produs dauna;
 6. amenzile de orice fel si cheltuielile penale la care ar fi obligat proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului;
 7. cheltuielile facute in procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducatorul vehiculului asigurat, raspunzator de producerea prejudiciului, chiar daca in cadrul procesului penal s-a solutionat si latura civila;
 8. prejudiciile produse bunurilor transportate, daca intre proprietarul sau utilizatorul vehiculului care a produs accidentul ori conducatorul auto raspunzator si persoanele prejudiciate a existat un raport contractual la data producerii accidentului;
 9. prejudiciile cauzate prin utilizarea unui vehicul in timpul unui atac terorist sau razboi, daca evenimentul are directa legatura cu respectivul atac ori razboi.

Unde beneficiez de asigurare?

 1. Asigurarea RCA este valabila pe teritoriul României, teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene si cele apartinând Spatiului Economic European, teritoriul statelor care leaga direct doua tari membre ale Uniunii Europene in care nu exista birou national. Asiguratorii pot extinde valabilitatea teritoriala a politei. tarile in care asigurarea RCA este valabila sunt precizate in Contractul de Asigurare. in baza Contractului de Asigurare, asiguratorul acorda despagubiri pentru accidentele produse de dumneavoastra in strainatate, in limitele teritoriale de acoperire. Pentru accidente produse in afara Romaniei, se aplica legislatia din statul respectiv precum si limitele de despagubire aferente.

Ce obligatii am?

Ca urmare a producerii unui accident de vehicule, veti notifica asiguratorul RCA cu privire la aceasta in termen de 5 zile lucratoare de la producerea accidentului.
Veti furniza asiguratorului RCA informatii cu privire la cauzele si imprejurarile producerii accidentului si documentele necesare instrumentarii cazului.
Veti instiinta asiguratorul RCA in termenul prevazut la alin. (1), cu privire la faptul ca: partea prejudiciata a solicitat despagubirea de la dumneavoastra in calitate de asigurat; proceduri penale sau administrative au fost indreptate impotriva dumneavoastra in legatura cu evenimentul produs si informeaza asiguratorul RCA imediat cu privire la desfasurarea acestor proceduri si rezultatul acestora; partea prejudiciata si-a exercitat dreptul de a fi despagubita prin inaintarea unei cereri catre o instanta judecatoreasca sau catre o alta autoritate, in situatia in care contractantul afla despre acest lucru; informatiile inscrise in contractul RCA au suferit modificari intervenite in timpul derularii contractului.
Prevederile la alin. (1) si (3) nu se aplica in situatia in care faceti dovada imposibilitatii indeplinirii acestei obligatii. Neindeplinirea de catre dumneavoastra obligatiilor prevazute la alin. (1)-(3) nu limiteaza dreptul persoanei prejudiciate de a fi despagubita.
Neindeplinirea de catre dumneavoastra obligatiilor prevazute la alin. (1)-(3) nu limiteaza dreptul persoanei prejudiciate de a fi despagubita.
Neprezentarea dumneavoastra in calitate de asigurat la solicitarea asiguratorului nu ingradeste dreptul persoanei prejudiciate de a fi despagubita.
Veti transmite partii prejudiciate, la cerea acesteia, informatiile necesare pentru formularea pretentiilor de despagubire, in special: numele, prenumele si adresa ale persoanei care a condus vehiculul asigurat in momentul producerii daunei; numele, prenumele si adresa sau denumirea, sediul contractantului ori asiguratului vehiculului; denumirea, sediul asiguratorului RCA care a emis contractul RCA, seria si numarul contractului RCA, precum si numarul de inmatriculare/inregistrare al vehiculului asigurat ori numarul de identificare al acestuia.

Cand si cum platesc?

Prima de asigurare se platește integral la emiterea Politei. Prima de asigurare se achita in lei prin plata online sau in numerar.

Cand incepe și cand inceteaza acoperirea?

Contractul RCA se incheie pe o perioada cuprinsa intre o luna si 12 luni, multiplu de o luna, in functie de optiunea asiguratului. Raspunderea asiguratorului RCA incepe: din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea contractului RCA anterior, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai târziu in ultima zi de valabilitate a acesteia; din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat contractul RCA, pentru persoanele care nu aveau o asigurare RCA valabila la momentul incheierii noii asigurari; din momentul eliberarii contractului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.
Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD