Terminologia in domeniul asigurarilor

Lista cu termeni uzuali din domeniul asigurarilor

Ca lideri in domeniul asigurarilor este datoria noastra sa ne educam clientii in domeniul in care operam. Mai jos vei gasi o lista cu termenii uzuali in asigurari si cu detalii despre fiecare in parte pentru a avea o intelegere mai buna.

Actuar

Persoana fizica inregistrata in Registrul Actuarilor, in conformitate cu prevederile legii nr. 237/2015 si a normelor emise in aplicarea acesteia, specializata in evaluarea riscului prin metode statistice care, in domeniul asigurarilor, sunt folosite pentru calcularea primelor, rezervelor tehnice si a anuitatilor.

Asigurat

Persoana care are un contract de asigurare incheiat cu asiguratorul.

Asigurator

Societate de asigurari directe de viata sau de asigurari directe generale, care este autorizata sa functioneze in conditiile legii nr. 237/2015.

Beneficiar al asigurarii

O persoana fizica indicata de asigurat pentru a primi beneficiul asigurarii, daca s-a produs riscul asigurat.

Contract de asigurare

Este actul juridic prin care se reglementeaza raporturile juridice dintre partile contractante. Este format dintr-un ansamblu de documente cuprinzand:
  • cererea de asigurare;
  • polita de asigurare;
  • conditiile contractuale pentru asigurarea de baza si pentru clauzele suplimentare atasate.

Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare, in limitele si la termenele convenite.

Contractant al asigurarii

Persoana care incheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o alta persoana si se obliga fata de asigurator sa plateasca prima de asigurare. Contractantul plateste prima de asigurare, insa, in ipoteza survenirii evenimentului asigurat, indemnizatia de asigurare se plateste beneficiarului asigurarii.

Dauna

Prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.

Despagubire

Reprezinta suma pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului/beneficiarului asigurarii in cazul producerii riscului/evenimentului asigurat. Despagubirea poate fi egala sau mai mica decat valoarea pagubei, in functie de principiul aplicat de asigurator la acoperirea pagubelor. In practica asigurarilor de bunuri se intalnesc urmatoarele principii de despagubire:
  • Principiul despagubirii proportionale, conform caruia raportul dintre despagubire si dauna va fi acelasi cu raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului. Acesta este cel mai des intalnit in practica de asigurari si este echitabil, atat pentru asigurator, cat si pentru asigurat;
  • Principiul despagubirii la prim risc, conform caruia asiguratorul despagubeste intreaga dauna, indiferent de raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului, cu condiția ca aceasta sa nu depasesca suma asigurata. Acest principiu avantajeaza asiguratul, intrucat el este despagubit cu o suma egala cu valoarea daunei, chiar si atunci cand s-a subasigurat. Pentru a contracara tendinta de subasigurare, de obicei, asiguratorii practica cote de prima de asigurare mai mari pentru contractele de asigurare care prevad despagubiri la prim risc;
  • Principiul raspunderii limitate – caracterizat prin faptul ca despagubirea se acorda de catre asigurator numai daca valoarea daunei atinge nivelul prevazut in contractul de asigurare. Deci, o parte din dauna ramane in sarcina asiguratului si poarta denumirea de fransiza.

Durata asigurarii (perioada asigurata)

Perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare intre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare.

Evaluarea in vederea asigurarii

Denumita si subscriere, reprezinta metodologia utilizata de catre asiguratori pentru aprecierea si evaluarea riscurilor asociate unei polite de asigurare. Evaluarea sta la baza calculului primei de asigurare.

Eveniment (caz) asigurat

Evenimentul pentru inlaturarea consecintelor caruia s-a facut asigurarea si care intr-adevar s-a produs.

Fransiza

Partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita. Fransiza poate fi stabilita ca valoare fixa, fie ca procent din suma totala asigurata, prevazuta in contractul de asigurare, fie ca procent din valoarea daunei. in toate cazurile, fransiza este un element important care trebuie cunoscut si agreat de catre client.

Indemnizatia de asigurare

Suma de bani pe care o achita asiguratorul asiguratului (beneficiarului) la survenirea evenimentului asigurat.

Interesul asigurarii

Principiul interesului asigurabil reprezinta un principiu de baza al asigurarilor, alaturi de principiul despagubirii si de principiul bunei credinte.

Obiect al asigurarii

Il constituie ceea ce s-a asigurat: anumite bunuri, despagubirile datorate de asigurat ca urmare a raspunderii sale civile fata de o terta persoana sau atribut al persoanei (viata, capacitatea de munca, etc.), adica valorile patrimoniale sau nepatrimoniale expuse pericolului.

Paguba (sau dauna)

Pierderea valorica la un bun asigurat ca urmare a producerii fenomenului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea.

Perioada de gratie

Perioada pentru care acoperirea continua dincolo de data de expirare a unui contract de asigurare, pentru a permite plata primei de asigurare.

Polita de asigurare

Document emis de asigurator, care confirma incheierea contractului de asigurare.

Prima de asigurare

Suma de bani pe care o plateste asiguratul (contractantul) asiguratorului pentru asumarea riscului (pretul asigurarii).

Reasigurarea

Operatiunea care consta in preluarea riscurilor cedate de un asigurator/reasigurator.

Riscul asigurat

Evenimentul care o data produs, datorita efectelor sale, obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului sau beneficiarului asigurarii, despagubirea sau suma asigurata.

Suma asigurata

Suma maxima in limita careia asiguratorul este obligat sa plateasca indemnizatia de asigurare la ivirea cazului (evenimentului) asigurat.

Distribuie:
RCA
Calatorie
Locuinta
PAD